Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε νέες συμβάσεις στην ΔΕΥΑ

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
27/07/2020 | 13:43

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.    

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.