Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΣΗΕΑ: 5 υποτροφίες για δημοσιογράφους

Ύψους €900 η έκαστη - Προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας

Πέντε υποτροφίες στον τομέα της Δημοσιογραφίας προκηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου».
25/07/2020 | 07:08

Διαγωνισμό για την ανάδειξη πέντε υποτρόφων προκηρύσσει το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου».

Αφορά όσους εκπαιδεύτηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή σε ισότιμη αναγνωρισμένη Δημοσιογραφική Σχολή οποιασδήποτε χώρας του εξωτερικού.

Πρέπει να έχουν γνώσεις σε θέματα που αφορούν γενικά τη δημοσιογραφία και προάγουν το μορφωτικό και επαγγελματικό τους επίπεδο.

Στους υποτρόφους θα καταβληθούν και τα έξοδα μετάβασης στο εξωτερικό και επιστροφής τους μετά τη λήξη των σπουδών τους.

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 900 ευρώ και η διάρκεια ορίζεται σε 12 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ., στα Γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α., οδός Ακαδημίας αριθμός 20.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κληροδοτήματος Γερασίμου Λύχνου» (Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ.).

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103675400 (Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής, κ. Αριάδνη Ζάχου – υπάλληλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. – 4ος όροφος).