Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Τεχνικών Έργων.
17/08/2020 | 07:10
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Τεχνικών Έργων οργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών επιπέδου Γ1
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013934 και vainakis@admin.teithe.gr