Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό (δωρεάν) στα Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής.
07/09/2020 | 19:43
Δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής οργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
  • Πιστοποιητικό από τη Γραµµατεία του Τµήµατος αποφοίτησης στο οποίο προκύπτει η σειρά αποφοίτησης
  • Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας
  • Κείµενο προθέσεων φοίτησης με επιστηµονικά - επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
  • Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810379742 και [email protected]