Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Μουσικών Σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα λειτουργεί το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
31/07/2020 | 07:14
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα.
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικών επιπέδου C1
  • Πιστοποίηση μουσικών γνώσεων
  • Προσωπική έκθεση-υποστήριξη της αίτησης για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107277950 και [email protected]