Εκπαίδευση

40 θέσεις στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο σχετίζεται με την Ανθρώπινη Απόδοση.
31/07/2020 | 16:28
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανθρώπινη Απόδοση.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης
 2. Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει: 

 • Αίτηση
 • Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 • Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
 • Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων
 • Δικαιολογητικά προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων
 • Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εξαιρετική αθλητική διάκριση (μόνο για την κατεύθυνση Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης)

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310992242 και [email protected]