Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Βυζαντινή Φιλολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη λειτουργία του δωρεάν προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Βυζαντινή Φιλολογία.
26/07/2020 | 07:13
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βυζαντινή Φιλολογία οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου Β2
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995246 και info@lit.auth.gr