Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαθέτει 40 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA».
12/08/2020 | 16:25
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA».
 
Κατευθύνσεις:
 1. Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Aνάλυση
 2. Οργάνωση και Διοίκηση
 3. Λειτουργιών και Καινοτομίας

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2271035122 και [email protected]