Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 11 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
20/07/2020 | 13:57

Με 11 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.