Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στις Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
31/07/2020 | 07:28
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Τρεις συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτογραφία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410685719 και [email protected]