Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 19 θέσεις στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
17/07/2020 | 13:44

Την πρόσληψη 19 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.