Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στις Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Κατανεμημένα Συστήματα, την Ασφάλεια και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
13/08/2020 | 07:14
Το Τμήμα Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Κατανεμημένα Συστήματα, την Ασφάλεια και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα και Αρχιτεκτονικές
 2. Τεχνολογίες και Διαχείριση Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων
 3. Επιχειρηματική Αναλυτική και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142105, 2104142263 και [email protected]