Εξωτερικο

Κύπρος: Καριέρα για μηχανικούς λογισμικού

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Εργασία πλήρους απασχόλησης προσφέρει η εταιρεία Technomart Eng. & Prog. Cons. Ltd σε μηχανικούς τεχνικής υποστήριξης λογισμικού.
12/08/2020 | 07:22

Η εταιρεία, Technomart Eng. & Prog. Cons. Ltd, προσλαμβάνει μηχανικούς τεχνικής υποστήριξης λογισμικού για εργασία πλήρους απασχόλησης

Βασικό καθήκον η εγκατάσταση και υποστήριξη του CUSTOM-MADE λογισμικού.

 Απαιτούμενα προσόντα:

  • Δίπλωμα Πανεπιστημίου σε Συστήματα Πληροφοριών ή σε άλλους σχετικούς τομείς
  • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων SQL Server
  • Εμπειρία σε διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows Server
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη
Προθεσμία: Έως Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
Αποστολή βιογραφικού: [email protected]
Περιοχή: Κύπρος, Λεμεσός