Εκπαίδευση

30 θέσεις στο πρόγραμμα «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία».
15/07/2020 | 19:33
Τριάντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Λειτουργεί διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία».
 
Τμήμα:
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 • Συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 1.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310997514 και 2310997538