Εκπαίδευση

Εξήντα άτομα στο τμήμα Περιβάλλοντος

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διαθέτει εξήντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία.
05/08/2020 | 07:11
Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας
 2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 3. Research in Environmental Sciences

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036212 και [email protected]