Εκπαίδευση

15 θέσεις στην Αγροτική Οικονομία (ΔΩΡΕΆΝ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη λειτουργεί το Τμήμα Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
12/08/2020 | 07:10

Δεκαπέντε θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Γεωπονίας οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Εκτενές βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικών C1
  • Αντίγραφο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  • Αντίγραφα των δημοσιευμένων εργασιών
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310998823, 2310998828 και [email protected]