Δημόσιο

ΑΣΕΠ 7Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

Αφορά την κατηγορία ΔΕ

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
15/07/2020 | 13:23

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 38 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τα αποτελέσματα