Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά (δωρεάν) στη Συγκριτική Γραμματολογία

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί μεταπτυχιακών σπουδών στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία.
26/08/2020 | 20:33
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά ερευνητικής ή συγγραφική δραστηριότητα
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 24 - 36 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995246, 2310995260 και info@lit.auth.gr