Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Οδοντιατρικής

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15/07/2020 | 19:27

Το Τμήμα Οδοντιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος.

 
Κατευθύνσεις:
 1. Στοματολογία
 2. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
 3. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος
 • Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2
 • Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 36 μήνες

Δίδακτρα: 8.550 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 999606 και [email protected]