Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών".
15/07/2020 | 20:47

Σαράντα θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών».

Φορείς:

 • Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Τμήμα Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ειδικεύσεις:

 1. Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου
 2. Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος 
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2385055240, [email protected]