Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 16 προσλήψεις στην Πετρούπολη

Ειδικότητες, προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
14/07/2020 | 15:48

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Πετρούπολης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της  έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.