Εξωτερικο

Ειδικούς παιδαγωγούς προσλαμβάνει το UNIONHILFSWERK με έδρα την Γερμανία

Απαιτούμενες αρμοδιότητες, υποβολή βιογραφικού, απαιτούμενα προσόντα

Το UNIONHILFSWERK επιθυμεί να προλάβει ειδικούς παιδαγωγούς για εργασία πλήρους απασχόλησης
26/07/2020 | 20:16

Ειδικοί παιδαγωγοί

Με περίπου 130 έργα και ιδρύματα, το UNIONHILFSWERK είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες του Βερολίνου. Η εταιρεία επιθυμεί να προλάβει ειδικούς παιδαγωγούς για εργασία πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Οικογενειακή υποστήριξη για όλα τα παιδιά και συνεργασία με τους γονείς
  • Εφαρμογή της έννοιας επίπλωσης
  • Ομαδική εργασία και ετοιμότητα για περαιτέρω και προηγμένη εκπαίδευση καθώς και επίβλεψη

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Εμπειρία στη συνεργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν
  • Ενδιαφέρον για την ενεργή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Βερολίνου και την παιδαγωγική εστίαση
  • Επιπρόσθετα προσόντα είναι επιθυμητά (π.χ. εκπαιδευτικός ένταξης, δίπλωμα Montessori)

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη
Προθεσμία: Έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Υπονολή βιογραφικού ΕΔΩ
Περιοχή: Γερμανία, Βερολίνο