Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 202 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
13/07/2020 | 16:21

Την πρόσληψη 202 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

 • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)
 • ΠΕ Μεταλλειολόγων -  Μεταλλουργών Μηχανικών (1 θέση)
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις)
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (1 θέση)
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι (1 θέση)
 • ΠΕ Οικονομικού (2 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Τεχνίτες Οργάνων και Αυτοματισμού (2 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων (4 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Ηλεκτροτεχνίτες (12 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (50 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων – Χειριστές Κύριων Μηχανημάτων (26 θέσεις)
 • ΔΕ Μνημοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες (24 θέσεις)
 • ΔΕ Μνημοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Τεχνίτες Οχημάτων (8 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοπροωθητών) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Οδηγοί ( με κάρτα ψηφιακού ταχρογράφου) (16 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα ΚΛΑΡΚ) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Τεχνίτης Εργαλειομηχάνων Τορναδόρος) (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χριστές Η/Υ (3 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού  - Ηλεκτροοξυγονοκολλητές (6 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων – Εξοπλισμού Τεχνίτης Φανοποιός (2 θέσεις)
 • ΔΕ Παρασκευαστές Κυλικείων (Τραπεζοκόμοι) (9 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχατοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμοί – Τεχνικοί Ψυκτικοί (1 θέση)
 • ΔΕ Τεχνικός Δομικών Έργων  - Τεχνίτες Οικοδόμοι (2 θέσεις)
 • ΔΕ Φυλάκων (7 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητές Καυσίμων (2 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Βουλκανιζατέρ (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Προωθητών – Φορτωτών) (3 θέσεις)
 • ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων Χορηγητές Υλικών (2 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανοφόρων Μηχανημάτων) (1 θέση)
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Φορτωτών) (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 20 Ιουλίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.