Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 14 συμβάσεις στον δήμο Διονύσου

Ειδικότητες, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
13/07/2020 | 14:14

Την πρόσληψη 14 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Διονύσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.