Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε θέσεις εργασίας στον δήμο Βέλου – Βόχας

Προθεσμία, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
13/07/2020 | 14:09

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Βέλου – Βόχας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.