Δημόσιο

32 θέσεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών

Θέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πρέβεζα και Ξάνθη

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας
28/12/2017 | 11:06

Την πρόσληψη 32 υπαλλήλων προωθεί το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σε Πρέβεζα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Ολυμπιακό Χωριό.  

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης, ή παράτασης.  

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.  

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής (25 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (6 θέσεις) και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1 θέση). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.