Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 17 προσλήψεις στο δήμο Χερσονήσου

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
10/07/2020 | 15:49

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Χερσονήσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.