Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση σε φορείς του Δημοσίου

Τα προσόντα που κάνουν την διαφορά

Τα προσόντα που κάνουν την διαφορά
12/07/2020 | 07:03

Αρχαιολόγοι, διοικητικοί, εξειδικευμένοι εργάτες,οδηγοί, εργάτες είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων. 

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα: 

Αρχαιολόγοι

Διοικητικοί

Εξειδικευμένοι Εργάτες

Οδηγοί 

Εργάτες