Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό σε είκοσι γνωστικά πεδία

Ερευνητικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή διαθέτει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12/07/2020 | 07:14

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Δείτε τους επιβλέποντες και γνωστικά πεδία:

- Βανδώρος Σωτήρης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»

 • Δημοκρατία και Εξτρεμισμός
 • Δημοκρατία και Λαϊκισμός
 • Διαβουλευτική Δημοκρατία

- Κλάψης Αντώνης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση»

 • Πολιτική και διπλωματική ιστορία
 • Ελληνική εξωτερική πολιτική
 • Διεθνής οργάνωση

- Κονιόρδος Σωκράτης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»

 • Κοινωνικά ζητήματα/προβλήματα/διακρίσεις,
 • Μετανάστευση από την Ελλάδα
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία  (κοινωνική κατασκευή και μετασχηματισμοί στην εργασία, σχόλη, κληρονομιά, εμπιστοσύνη, αξίες και κατανάλωση)

- Λαλαγιάννη Βασιλική ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

 • Πολιτισμικές σπουδές, γυναικεία γραφή
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας, μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά, πολιτική και λογοτεχνία

- Μπότσιου Κωνσταντίνα ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»

 • Ελληνική πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία του 20ού αιώνα
 • Ιστορία της ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης και ενοποίησης
 • Ελλάδα και διεθνής πολιτική στον 19ο και 20ό αιώνα

- Πετρόπουλος Σωτήρης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»

 • Αναδυόμενες δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Κοινωνία Πολιτών και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

- Πλυμάκης Ιωσήφ ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιες Πολιτικές»

 • Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις
 • Οργανωσιακή Αλλαγή στο Δημόσιο Τομέα
 • Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα και εναλλακτικά μοντέλα παροχής δημόσιων υπηρεσιών

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο Europass)
 5. Σχέδιο έρευνας
 6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Οι υποβολές αποστέλλονται στο [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο».

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος. 

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.