Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οκτώ θέσεις στην ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
09/07/2020 | 14:33

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.