Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Ενεργειακά Συστήματα

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα οργανώνει η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
16/07/2020 | 20:45
Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 18 - 36 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807526, 2310807529 και [email protected]