Δημόσιο

60 νέες προσλήψεις για την κατηγορία ΥΕ

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη 60 υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, ο δήμος Κέρκυρας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.