Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσει το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.
11/07/2020 | 07:15

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Υπόμνημα επιστημονικού έργου
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών
 • Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής
 • Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • Αντίγραφα εργασιών (portfolio)
 • Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610969354, 2610997553, [email protected], [email protected]