Δημόσιο

Εργασία, άμεσα, σε Πανεπιστήμια της χώρας (pdf)

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες οι προκηρύξεις

Ζητούνται 10 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
10/07/2020 | 16:07

Νέες προσλήψεις, άμεσα, σε πέντε Πανεπιστήμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 10 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών