Υποτροφίες & Πρακτική

Επτά χορηγίες για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά

Δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών προκηρύσσει επτά υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
16/07/2020 | 07:17

Τη χορήγηση επτά υποτροφιών ανακοινώνει το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών.

Συγκεκριμένα:

- 5 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

- 1 για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό

- 1 για διδακτορικές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προπτυχιακές σπουδές πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών ενώ για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 36 χρονών.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό επιτυχίας ή εγγραφής ή φοίτησης σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ε1 των γονέων των υποψηφίων προπτυχιακών σπουδών
  • Δικαιολογητικά απόδειξης των οικονομικών προϋποθέσεων
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

Αιτήσεις έως την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2752028251, 2752024478 και [email protected]

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.