Εξωτερικο

Ηνωμένο Βασίλειο: Καριέρα για αρχιτέκτονες

Αρμοδιότητες, απαιτούμενα προσόντα, μισθός και προθεσμία

Με αρχιτέκτονες ενισχύεται η εταιρεία Gold Group Limited.
06/08/2020 | 20:34

Η εταιρεία Gold Group Limited προσλαμβάνει αρχιτέκτονες.

Καθηκοντα:

  • Παράδοση και τακτική ανανέωση στοιχείων σε ένα σύνολο Αρχιτεκτονικών Οδικών Χαρτών
  • Ορισμός των στοιχείων εντός της πλατφόρμας Architecture ως μέρος του χάρτη πορείας
  • Διασφάλιση ότι κάθε Agile Train στη μηχανική λογισμικού ξεκινά καλά προετοιμασμένο με τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές προδιαγραφές διαδρόμου, μοντέλα και καθοδήγηση για συνεισφερόμενα στοιχεία

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Αρχιτέκτονα
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Μαθημητικά ή Μηχανική ή Πληροφορική (επιθυμητό) 
  • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Καλή εμπειρία και κατανόηση των αρχιτεκτονικών προτύπων για την οργάνωση συστημάτων 

Μισθός: 60.000-88.928 ευρώ τον χρόνο
Προθεμία: Έως Σάββατο 22 Αυγούστου 2020
Υποβολή βιογράφικου ΕΔΩ
Περιοχή: Ηνωμένο Βασίλειο, Lowfield Heath