Εκπαίδευση

Εξήντα άτομα στη Πολιτιστική Διαχείριση (ΔΩΡΕΆΝ)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Πάντειο Πανεπιστήμο προσφέρει εξήντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση.
10/08/2020 | 07:24

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου, διαθέτει εξήντα θέσεις για συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση.

Ειδικεύσεις:

 1. Πολιτιστική Διαχείριση
 2. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
 3. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου
 • Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων
 • Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Eκτενές υπόµνηµα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ
 • Περίληψη των δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το νέο πρόγραμμα.