Δημόσιο

Υπ. Πολιτισμού: 103 θέσεις εργασίας σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων

Προθεσμίες, ειδικότητες

Ζητούνται 103 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
07/07/2020 | 19:45

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 103 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: