Δημόσιο

Εργασία, άμεσα, σε οργανισμούς

Ζητούνται υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τέσσερις οργανισμούς.
07/07/2020 | 20:10

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τέσσερις οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Χαμόγελο του Παιδιού, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», και στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΤΕ Διοικητικοί – Λογιστικοί
  • Παιδαγωγοί
  • Senior Software Engineer
  • Senior System Administrator

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Χαμόγελο του Παιδιού

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών