Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

Όλα τα ονόματα

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων
07/07/2020 | 13:47

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2018 του για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 19  θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων (Α.Ε.Π.Π.).

Τα αποτελέσματα αφορούν την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

 Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τα αποτελέσματα