Εκπαίδευση

30 θέσεις στο τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαθέτει τριάντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών.
07/08/2020 | 20:30
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών οργανώνει το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 θα εισαχθούν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας 
  • Φωτοτυπία τίτλων  σπουδών
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Τύπος Φοίτησης: Μικτός
Διάρκεια: 12 μήνες
Δίδακτρα: 1.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2251036862 και [email protected]