Δημόσιο

Νέες θέσεις σε Πανεπιστήμια της χώρας (links)

Αναλυτικά οι προκηρύξεις

Νέες προσλήψεις, άμεσα, σε τέσσερα Πανεπιστήμια της χώρας.
06/07/2020 | 17:45

Νέες προσλήψεις, άμεσα, σε τέσσερα Πανεπιστήμια της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 13 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών