Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στις Ψηφιακές Εφαρμογές

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ψηφιακές Εφαρμογές και την Καινοτομία.
09/08/2020 | 07:17
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 
Το Τμήμα Πληροφορικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Ψηφιακές Εφαρμογές και την Καινοτομία.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιέχει:
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις
  • Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 12 μήνες
Δίδακτρα: 3.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2661087762 και [email protected]