Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Κοινωνιολογίας (ΔΩΡΕΆΝ)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» ανακοινώνει το Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10/08/2020 | 07:14
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί».
 
Κατευθύνσεις:
 1. Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική Επιστήμη
 2. Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες
 3. Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματισμοί

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση 
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 
 • Υπόμνημα ενδιαφέροντος με λόγους συμμετοχής και ερευνητικά ενδιαφέροντά
 • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας 
 • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077491 και [email protected]