Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Διαδικτυακή Υπολογιστική

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική οργανώνει η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
09/08/2020 | 07:04

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική».

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 14 - 26 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 807529, 2310807526 και [email protected]