Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στη Κυβερνοασφάλεια

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κυβερνοασφάλεια.
24/07/2020 | 07:20

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κυβερνοασφάλεια οργανώνει η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 18 - 36 μήνες
Δίδακτρα: 2.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310 807529, 2310807526 και [email protected]