Προγράμματα Εργασίας

Έκτακτο επίδομα ΟΑΕΔ: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Τα κρίσιμα δεδομένα της αίτησης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Οι δικαιούχοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

  • Στην αίτηση πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένος αριθμός IBAN. Οι δικαιούχοι υποβάλουν υποχρεωτικά τον IBAN που είναι καταχωρισμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ
  • Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση και να προβούν σε αποδοχή με ορθά στοιχεία (συνέχιση ανεργίας, χωρίς υποχρέωση επαναπρόσληψης και υποχρεώση ενημέρωσης του ΟΑΕΔ σε περίπτωση πρόσληψης)
  • Προσοχή: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τον αντίστοιχο μήνα της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020

Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης:

  1. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που εργάστηκαν κατά το 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες
  2. Όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας

Η έκτακτη μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι και θα καταβάλλεται μηνιαία για τον αντίστοιχο πλήρη μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά ανώτατο όριο για διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020.