Δημόσιο

"Μπαράζ" νέων προσλήψεων σε δήμους και περιφέρειες

Αναλυτικά οι προκηρύξεις - Προθεσμίες

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
03/07/2020 | 18:15

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Δήμους και Περιφέρειες.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: