Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
13/07/2020 | 07:10

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει στόχο την προαγωγή της έρευνας στους τομείς επιστημονικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, την αναπαραγωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας των οικονομολόγων και την παραγωγή νέας γνώσης, μέσω της εκπαίδευσης νέων ερευνητών ικανών να παράγουν και να επεξεργάζονται αυτή τη γνώση. 

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
  • Αναλυτική βαθμολογία από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Ερευνητική πρόταση 
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103689813 και [email protected]