Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Αίγινα

Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.
03/07/2020 | 14:40

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αίγινας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.